Reklama

Wystartował plebiscyt "Laur Aktywności Społecznej". Zagłosuj na swojego faworyta!

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor: | Zdjęcie: arch. redakcji

Wystartował plebiscyt "Laur Aktywności Społecznej". Zagłosuj na swojego faworyta! - Zdjęcie główne

Laureaci pierwszej edycji plebiscytu | foto arch. redakcji

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Po raz drugi w gminie Pępowo ogłoszono plebiscyt ,,Laur Aktywności Społecznej". W czterech kategoriach zgłoszono łącznie 12 osób i organizacji. Głosowanie trwa przez miesiąc, do 8 stycznia 2023 r. Poznaj kandydatów.

Już po raz drugi w gminie Pępowo ogłoszono konkurs "Laur Aktywności Społecznej". Celem plebiscytu jest wyłonienie oraz wyróżnienie ludzi aktywnych i zaangażowanych w rozwój i promocję tej gminy. Gmina Pępowo wyróżni nagrodą "Laur Aktywności Społecznej w Gminie Pępowo" osoby fizyczne oraz firmy i organizacje, które mają największy wpływ na rozwój i promocję gminy, a także osiągające szeroko rozumiane sukcesy. 

Cztery kategorie do wyboru

Kategorie pępowskiego plebiscytu są cztery:

 1. Organizacja społeczna – organizacje, stowarzyszenia, związki, zrzeszenia, kluby, zespoły, drużyny, grupy nieformalne, które uwzględniają w swej działalności zarówno potrzeby społeczne, jak i cele biznesowe. Poprzez dzielenie się swoimi  zasobami w środowisku i społeczności lokalnej bezinteresownie pomagają w zawieraniu transakcji i załatwianiu spraw w sąsiedzkim gronie.Godnie reprezentują i promują Gminę Pępowo w kraju.
 2.  Działacz –  osoby, które działają na rzecz mieszkańców, potrafią się erudycyjnie wysławiać, pojawiają się na różnego rodzaju wydarzeniach i są zaangażowane w życie gminy. Wyróżniona zostanie osoba ceniona za bezstronność, profesjonalizm, obiektywizm oraz dbająca o prawa obywateli. Prowadzi działania wolontariackie i ekumeniczne.  Ceniona ze względu na posiadaną przez nią wiedzę, doświadczenie i renomę w Gminie Pępowo. Konsekwentnie i sumiennie rozwiązuje problemy związane z przemianami społecznymi i gospodarczymi. 
 3. Lider Przedsiębiorczości –  osoby reprezentujące różne stany i zawody oraz rolników, którzy służą ochronie środowiska, wprowadzają nowoczesne inwestycje związane ze zmniejszeniem  negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, zdobywają nagrody i wyróżnienia za swoją działalność i za prowadzone przedsiębiorstwo.Gwarantują godne warunki pracy. Wyróżnienie otrzyma świetny doradca, osoba miła i życzliwa, pomocna, zaangażowana w miejsce pracy, zawsze znajdująca czas dla kontrahenta i ciesząca się niesłabnącą opinią.
 4. Sportowiec –  osoby, które zajmują się sportem zawodowo lub prywatnie, wprowadzają innowacje, promują zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia, prowadzą szeroko rozumiane zajęcia sportowe, angażują się w sportowe życie gminy. Odnoszą sukcesy, zdobywają nagrody, wyróżnienia i osiągniecia w różnych dyscyplinach sportowych. Podejmują działania na rzecz promocji Gminy Pępowo.

Laur Aktywności Lokalnej. Nominowani

Jak widać, wśród nominowanych do "Lauru Aktywności Społecznej" nie ma przypadkowych osób czy organizacji. To same znajome twarze, aktywnie biorące udział w promowaniu gminy Pępowo.

Organizacja społeczna

 • Dąbroczanka Pępowo – od ponad 70 lat lokalny klub piłkarski, a w ostatnich czasach wzbogacony o sekcje koszykówki, crossfitu i tenisa. Pod okiem wyspecjalizowanej kadry w LKS Dąbroczance trenuje obecnie 9 grup, łącznie blisko 120 zawodników. Klub w ramach swoich działań organizuje liczne akcje, wyjazdy i turnieje. Współpracuje z innymi organizacjami. Uczestniczy w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Angażuje się w działania pro-społeczne i akcje charytatywne.
 • OSP Ludwinowo – od pół wieku OSP jest dumą i chlubą wsi Ludwinowo i Kościuszkowo. Jednostka OSP Ludwinowo prężnie rozwija swoją działalność. W roku 2019 obchodziła 50 rocznicę powstania i działalności na rzecz społeczeństwa ,,Bogu na chwałę, ludziom na ratunek...”  Obecnie szeregi jednostki zasila około 40 czynnych druhów i druhen oraz około 60 wspierających. Wśród członków dużym powodzeniem cieszy się młodzieżówka. Druhowie współpracują z miejscową radą sołecką oraz paniami z KGW, ale również z innymi zaprzyjaźnionymi jednostkami nie tylko z gminy Pępowo. Członkowie OSP bardzo chętnie angażują się w różne przedsięwzięcia.
 • KWG Krzekotowice – w ubiegłym roku obchodziło 60-lecie swojego istnienia i działalności. W początkowych latach działalności liczyło 36 kobiet, obecnie liczy 50 członkiń - najstarsza ma 77 lat, a najmłodsza 25 lat. Różnica pół wieku, jak zapewniają kobiety, zupełnie im nie przeszkadza. Dzięki pozyskiwanym dotacjom integrują się wyjeżdżając na wycieczki w górskie rejony czy do teatru, spotykają się podczas wieczorków i uroczystości, a w miarę możliwości uzupełniają braki w kuchennym zapleczu. W tym roku oprócz udziału w pikniku parafialnym zorganizowały biesiadę mickiewiczowską podczas Narodowego Czytania w Krzekotowicach oraz przygotowały ciepłe napoje ze specjalnej świątecznej receptury i słodki bufet V Gminnych Mikołajek.
Społecznik

 • Konrad Pieprzyk – sołtys wsi Babkowice od 54 lat i czternastu kadencji. Pracował w Stadninie Koni. Zainspirowany pracą swojego ojca, powstańca wielkopolskiego,poczekał do pełnoletności i przejął po nim funkcję sołtysa wioski, któremu już pomagał jako chłopiec roznosząc obwieszczenia i biorąc udział w szarwarkach, czyli przymusowych robotach publicznych. Tak zostało do dziś. Sołtys Babkowic wciąż żyje sprawami swojej wioski i nie potrzebuje odpoczynku. Ponadto, zabiega o drogi polne znajdujące się na terenie sołectwa oraz opiekuje się terenem zbiornika wodnego ,,Kołek”, który w tym roku został uroczyście otwarty. Został uhonorowany jako członek Stowarzyszenia Wędkarskiego ,,Nasz Kołek” w Babkowicach. Oprócz ostatniego projektu sołtys był zaangażowany w odnowienie krzyży cholerycznych. Podczas wieloletniej kadencji dzięki jego staraniom powstały w wiosce: kanaliza opadowa, infrastruktura telekomunikacyjna i gazowa oraz podpięty został światłowód. Szczególnie zabiega o najmłodsze pokolenie, dbając o bogate wyposażenie placu zabaw. Współpracuje od wielu lat z OSP Babkowice, której jest honorowym członkiem. Sumiennie prowadzi kronikę – pamiętnik Babkowic. Pasjonat sportu, w szczególności piłki nożnej.
 • Andrzej Małecki – nie ma chyba w gminie osoby, nieznającej Firmy Małecki, za którą stoi od 1992 roku jej założyciel – Andrzej Małecki. Aktywny działacz. Od wielu lat zaangażowany w życie gminy. Już drugą kadencję został wybrany członkiem rady sołeckiej gminy Pępowo. Nigdy nikomu nie odmawia pomocy i sam ją bezinteresownie niesie. Od 1983 roku jest silnie związany z Pępowską Ochotniczą Strażą Pożarną, będąc jej prezesem od prawie 40 lat. Od 15 lat jest także prezesem Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest prezesem drugą kadencję w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu i członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu. Pan Andrzej jest członkiem komitetu współpracy z Holendrami. Ponadto, od 2001 roku aktywnie włącza się w postępy lokalnej drużyny Dąbroczanki Pępowo. Odkąd był wiceprezesem klubu sportowego, Dąbroczanka zajmowała czołowe miejsca w IV Lidze Piłki Nożnej.
 • Bogumiła Jarmużek – od niedawna prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pępowie, które liczy 140 członków. Najmłodsza spośród seniorów. Zaangażowana w działalność Klubu Senior + oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Miłośniczka podróży. Organizatorka imprez dla seniorów, zebrań, wielu spotkań poświęcanych różnym uroczystościom, wycieczek i wyjazdów, turnusów rehabilitacyjnych czy wypoczynkowych. Jej misją jest poszerzenie działalności koła i ,,rozruszanie” i rozweselenie towarzystwa. Zawsze znajduje czas na pracę społeczną i stawia ją jako priorytet. W swe działania angażuje się w 200 %.
Lider przedsiębiorczości

 • Stadnina Koni – przejęła swą nazwę na początku XIX w. od pobliskiej wsi. Poprzednio, miejscowość nazywała się Chociszewice od nazwiska dawnych właścicieli. Gogolewo, wraz z majątkiem Niepart i folwarkami Zygmutnowo, Dębina, Florynki wchodzi obecnie w skład stadniny. Decyzją władz centralnych już w maju 1945 r. tak Pępowo jak i Gogolewo przekazane zostały Państwowym Zakładom Chowu Koni z przeznaczeniem tworzenia stadnin koni pod nazwą Stadnina Koni Pępowo. W roku 1954 nastąpiło połączenie Stadniny Koni Pępowo ze Stadniną Koni Gogolewo. W 1958 r. miał miejsce kolejny podział przedsiębiorstwa na 2 stadniny Pępowo i Gogolewo z jednoczesnym przekazaniem na rzecz PGR Pudliszki gospodarstwa Chwałkowo. Po trzech zaledwie latach tj. 01.07.1961 powtórnie połączono stadniny Pępowo i Gogolewo w jedną całość. Stan taki istnieje do dnia dzisiejszego. Początkowo obszar użytków rolnych wynosił 2657 ha, który z chwilą przekazania w roku 1958 gospodarstwa Chwałkowo, zmalał o 443 ha. Od wielu lat oferujemą najwyższej jakości niezwykle zdrowe i bogate w naturalne minerały i witaminy oraz wysokiej jakości białko - mleko krowie. Prowadzą ekologiczną a zarazem bardzo nowoczesną hodowlę krów mlecznych. Podobne sukcesy odnoszą w hodowli koni, biorąc udział w konkursach ogólnopolskich i osiągając tytuły i wyróżnienia, choćby tegoroczny tytuł Mistrza Świata Młodych Koni.
 • Stro-Stal – pierwszy krok na drodze ku przedsiębiorczości wykonał w 1968 roku ojciec obecnego właściciela zakładając zakład ślusarsko-kowalski. To wydarzenie spowodowało, że firma została zbudowana na wartościach rodzinnych, w oparciu o tradycje rzemiosła. W 1996 roku zakład przejął obecny właściciel i zapoczątkował nowy profil działalności usług kooperacyjnych w zakresie produkcji elementów metalowych. Zostali zatrudnieni pierwsi pracownicy, wyznaczono strategiczne obszary dla szybkiego i zrównoważonego rozwoju. W 2018 roku została otwarta kolejna lokalizacja firmy. Stro-Stal to synonim dynamicznego rozwoju i osiąganych efektów, które są wynikiem zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem. Dziś są partnerem dla firm z branży automotive i kolejnictwa oczekujących produktów wykonanych ze stali czarnej, nierdzewnej, aluminium, uzupełnionych o komponenty z tworzyw sztucznych, drewna, elektryki, elektroniki i wszystkiego, co potrzeba do realizacji danego projektu.
 • GS – pępowska spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska” istnieje od czasów PRL. Poza działalnością gospodarczą niektóre GS-y zajmowały się także aktywizacją lokalnej społeczności poprzez prowadzenie Klubu Rolnika. Dziś pępowskie GS-y zajmują się sprzedażą wszelkich artykułów w ,,Sklepie Polskim”, od spożywczych począwszy, poprzez wszelkie artykuły przemysłowe aż do nawozów, materiałów siewnych, węgla na opał. Ponadto obsługują też stację paliw Orlen i stację kontroli pojazdów. Pracownicy GS zawsze chętnie służą pomocą. Każdego ranka mieszkańcy gminy mogą cieszyć się świeżymi wypiekami z piekarni i cukierni.
Sportowiec

 • Artur Zjeżdżałka – jego największą pasją jest bieganie. Biega od 4 lat i wiele udało mu się osiągnąć. Jest wielkim patriotą, kocha Polskę ale najbardziej swoją małą ojczyznę: gminę Pępowo. To tutaj się wychował i tutaj narodziła się jego pasja. Jest szczęśliwy i dumny, że może reprezentować gminę na swoim każdym biegu. 100lecie Odzyskania Niepodległości postanowił uczcić zdobyciem Korony Polskich Półmaratonów i Herbu Polskich Półmaratonów w jednym roku, do tego Koronę Polskich Maratonów i Herb Maratonów Polskich w tym samym rocznicowym roku. Choć zwykle to zajmuje 2 lata. Dzięki takiemu wyczynowi jest jednym z nielicznych biegaczy w Polsce , którzy mogą poszczycić się takim osiągnięciem w jednym roku . Przez 4 lata intensywnych treningów, wzlotów i upadków przebiegł 39 półmaratonów, 10 maratonów, ale także niezliczoną ilość biegów krótkodystansowych, co daje sumę około 7000 kilometrów. Bieganie to dla niego sposób na oczyszczenie umysłu, złagodzenie stresu, a także przesuwanie własnych granic. 
 • Nadia Sudolska – mieszkanka Pępowa, na co dzień trenuje w Klubie ,,Sportatut” w Krobi. Tego roku podczas rozgrywek w Puławach na Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym w kategorii Junior do 18 lat do 69 kilogramów zajęła pierwsze miejsce z łącznym wynikiem 272,5 kg, tym samym zdobywając zaszczytny tytuł Mistrza Polski. Mimo ogromnego stresu i tremy, które towarzyszyły debiutującej w zawodach Nadii na podejście zaliczyła „przysiad” z wynikiem 110kg. Nerwówka była również przy „wyciskaniu leżąc”, ale wsparcie, które przyszło z "ławki" zawodniczki poskutkowało „wyciśnięciem” 47,5kg. „Martwy ciąg” poszedł najłatwiej i zakończył się wynikiem 115kg. 
 • Albert Betowski – osiemnastolatek z Ludwinowa, który gra w reprezentacji Polski U-19 w futsalu. Wychowanek Dąbroczanki Pępowo. Albert swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w klubie KS Ludwinowo, później trafił do Kani Gostyń. Kolejną drużyną była Krobianka Krobia, gdzie Albert rozgrywał mecze w kategorii juniorów. Do Dąbroczanki Pępowo trafił 2 lata temu, a w międzyczasie pojawiała się piłka halowa. Jego przygoda z futsalem rozpoczęła się od gry w drużynie Tygrysów w Pępowskiej Lidze Halowej. Jego poczynaniom przyglądała się wówczas działacze Piasta Poniec Futsal i to z nimi przystąpił do rozgrywek ligowych. W międzyczasie brał udział w rozgrywkach kadry regionu, w której trafił z drużyną do finałów Mistrzostw Polski. Po tym otrzymał propozycję gry w Futsal Leszno – drużynie biorącej udział w rozgrywkach ekstraklasy. Ostatnie półrocze ciężkiej pracy wykonanej przez niego na treningach zaowocowało powołaniem do reprezentacji kraju. Na tegorocznych Mistrzostwach Europy w pierwszych dniach września w hiszpańskim Jaen wraz z zespołem zajął 3 miejsce wygrywając z takimi drużynami jak Włochy czy Francja, a przegrywając z gospodarzami, którzy zostali Mistrzem Europy. Albert w Hiszpanii zaprezentował się z rok i dwa lata starszymi zawodnikami.  

Kto może głosować?

Do głosowania mogą przystąpić wyłącznie pełnoletnie osoby z gminy Pępowo. Prawidłowo oddanym głosem jest głos złożony przez osobę pełnoletnią z podaniem numeru PESEL od 5 grudnia 2022 r. do 8  stycznia 2023 r. Każdy mieszkaniec gminy może oddać jeden głos w poszczególnej kategorii.

Jak oddać głos?

To proste. Głosujemy poprzez oddanie 1 głosu w 1 kategorii (łącznie 4 głosy). Link do zagłosowania TUTAJ

Głosowanie zostanie zamknięte 8 stycznia 2023 roku, a wyniki zostaną ogłoszone tydzień później, podczas pępowskiego Koncertu Noworocznego, który odbędzie się 15 stycznia 2023 r. Wtedy też nastąpi rozdanie statuetek.

 

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy