Reklama

Masz firmę? Obowiązek wpisu do BDO może dotyczyć także ciebie. Sprawdź to by uniknąć kary.

Opublikowano: śr, 18 gru 2019 16:38
Autor:

Masz firmę? Obowiązek wpisu do BDO może dotyczyć także ciebie. Sprawdź to by uniknąć kary. - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości

Kolejne przepisy dotyczące gospodarki odpadami wchodzą w życie od 1 stycznia 2020, ale zarejestrować musisz się do końca grudnia. Tym razem dotyczą przedsiębiorców i wiążą się z dodatkowymi obowiązkami, których niedopełnienie grozi dotkliwymi karami. Mowa o BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska w celu przeciwdziałaniu nieprawidłowościom występują w tym sektorze.

Czym jest BDO?


To system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o przedsiębiorcach wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Dzięki rejestracji do sytemu możliwe jest gromadzenie danych związanych z tą działalnością, a jednocześnie wypełnianie przez przedsiębiorców dodatkowych obowiązków.Kiedy należy dokonać rejestracji?


Objęci obowiązkiem rejestracji do BDO podatnicy powinni dokonać formalności związanych z rejestracją do końca 2019 roku. Od stycznia 2020 roku na tych, którzy tego nie zrobią będą nakładane kary, wynoszące nawet do miliona złotych, a nawet kary aresztu lub grzywny wymierzane przez sąd. Co więcej, od takich podatników odpady nie będą odbierane, a oni sami nie będą mogli wystawić elektronicznej karty odbioru odpadów. Karta papierowa, która była do tej pory w tym celu wykorzystywana nie będzie już spełniała swojej roli.
 

Kto musi mieć wpis w Rejestrze BDO

 

Obowiązek wpisu mają posiadacze odpadów: ich wytwórcy ( Raster nr 1) oraz osoby fizyczne i prawne będące w ich posiadaniu. Rejestr prowadzą marszałkowie województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu. Muszą się także wpisać firmy jednoosobowe, które wytwarzają odpady i mają w związku z tym obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów są to np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne czy firmy budowlane.

 

Kto zostanie wpisany do Rejestru BDO z urzędu?

Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który:

- uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów

- uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów

- uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

- uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów

- uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Kto nie musi być wpisany do Rejestru BDO?

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

- osoba fizyczna oraz organizacja niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne

- podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz

- podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich

- transportujący wytworzone przez siebie odpady

- rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.


 

Odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych i nie podlegają ewidencji, a ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO.

Obowiązek rejestracji w Rejestrze BDO nie dotyczy także firm, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

 

 Wpis do BDO krok po kroku

1. Złóż wniosek o wpis do Rejestru BDO

Można to zrobić osobiście albo listownie korzystając z odpowiedniego formularza, który należy pobrać z właściwej strony ( Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy. gov.pl). Istnieje także opcja elektroniczna.

We wniosku wypełnia się tylko ten dział, który dotyczy prowadzonej przez zainteresowanego działalności. Procedura składania wniosku może nieznacznie różnić się w zależności od urzędu marszałkowskiego. Dlatego warto sprawdzić stronę internetową właściwego urzędu lub skontaktować się z nim telefonicznie.

Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie przedsiębiorcy do Rejestru BDO.

2. Urząd sprawdzi wniosek

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne to urząd wezwie wnioskodawcę do poprawienia błędów. Na poprawki będzie co najmniej 7 dni. Jeśli błędy nie zostaną poprawione w wyznaczonym terminie sprawa nie będzie dalej załatwiana.

3. Wpis do rejestru

Po dokonaniu wpisu, marszałek poinformuję o tym oraz wyda pisemne zaświadczenie z indywidualnym numerem rejestrowym. Firmy, które podlegają opłacie rejestrowej muszą umieszczać numer na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Zarejestrowany przedsiębiorca dostanie też login i hasło do BDO, które wykorzysta do zalogowanie się w systemie. W nim będzie prowadził ewidencje odpadów, czy składał wymagane sprawozdania.

Zaświadczenie zostanie przesłane pocztą na adres wskazany we wniosku.

Numer rejestrowy trzeba umieszczać na dokumentach związanych z działalnością.


Czy marszałek może odmówić wpisu do Rejestru BDO?

Tak jeśli nie zostanie wniesiona opłata rejestrowa w wymaganej wysokości. Ponadto gdy przedsiębiorcą sprowadzającym sprzęt nie wniesie zabezpieczenia finansowego w wymaganej kwocie lub organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wpłaci kapitału zakładowego w wymaganej wysokości.

 Ile to kosztuje?

Opłatę rejestrową należy wpłać na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, w kwocie:100 zł dla mikroprzedsiębiorców, w przeciwnym wypadku 300 zł.

 Co się zmieni w praktyce?

Od 1 stycznia 2020 r. firmy, które wytworzą odpady i nie będą zarejestrowane w Rejestrze BDO, nie będą mogły przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będą również miały możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów, a jej forma papierowa, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna.

Odnawianie opłaty

Po wniesieniu opłaty rejestrowej trzeba ją co roku odnawiać. Opłatę roczną za prowadzenie rejestru uiszcza się do końca lutego każdego roku, za dany rok, na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Nie musi być wpłacana w roku, w którym wniesiono opłatę rejestracyjną. Wysokość opłaty rejestrowej i rocznej jest identyczna.

Kary pieniężne

Prowadzenie działalności, która wymaga wpisu do rejestru BDO, bez tego wpisu, a także nieumieszczanie numeru rejestrowego na stosownych dokumentach związanych z prowadzoną działalnością naraża firmę na karę administracyjną od 5000 zł do 1 000 000 zł.


 

POMOCNE:

Kim jest wytwórca odpadów?

- każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów

- podmiot, który świadczy usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, chyba że umowa o świadczeniu tej usługi stanowi inaczej (jeśli do wymiany żarówki czy tonera w drukarce w swoim biurze lub zakładzie wezwiesz firmę zajmującą się tym profesjonalnie, to ona, a nie ty, będzie wytwórcą powstałych w ten sposób odpadów).


Kogo obowiązuje opłata rejestrowa?

Przedsiębiorców, którzy:

 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli

 • wprowadzających baterie lub akumulatory

 • wprowadzających pojazdy

 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań

 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach

 • wprowadzających na terytorium kraju opony

 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

 • Jeżeli działalność podlegającą wpisowi do Rejestru BDO prowadzona jest w więcej niż jednym zakresie wnosi się jedną, najwyższą opłatę rejestrową.

  Pomocne linki:

   

  UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
  wróć na stronę główną

  ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

  e-mail
  hasło

  Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE