Reklama

Wspomnienie. Odeszli od nas...

Opublikowano:
Autor:

Wspomnienie. Odeszli od nas... - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Kultura

Po raz kolejny na łamach “Życia” i portalu wspominamy osoby z terenu naszego powiatu, które odeszły w minionym roku. Od połowy października 2017 do 15 października 2018 roku na Ziemi Gostyńskiej zmarły 802 osoby. 

Bolesław Kazimierz Kołacki (1943 - 2018)

Jeden z najbardziej utytułowanych sportowców w historii Piasków, radny gminy Piaski. Swoją przygodę ze sportem rozpoczął od kolarstwa, które bardzo szybko zmienił na królewską dyscyplinę - lekką atletykę. Uczestnik pierwszego Ogólnopolskiego Biegu im. Edmunda Bojanowskiego. Przez lata czynnie angażował się w jego organizację. Współorganizator m.in. Dni Piasków. W latach 1994 - 1998 radny Rady Gminy Piaski. 

 


Regina Bosakowska (1935 - 2018)

Profesor Regina Bosakowska całym swoim życiem potwierdzała szacunek i autorytet, którym obdarzali ją uczniowie i współpracownicy. W 1962 roku zawarła związek małżeński z p. Marianem Bosakowskim - wieloletnim nauczycielem fizyki w LO w Gostyniu. Wtedy została zatrudniona jako nauczyciel matematyki w ZSO w Gostyniu, gdzie pracowała do 1987 r. Przez wiele lat współpracowała z Państwowym Domem Dziecka w Bodzewie.

 


Jan Jankowiak (1915 - 2018)

Najstarszy mieszkaniec gminy Krobia, działacz społeczny, nauczyciel i wieloletni dyrektor szkoły w Chwałkowie. Urodził się w Strzelcach Wielkich w wielodzietnej rodzinie, miał 11 rodzeństwo. Brał udział w kampanii wrześniowej. Do Chwałkowa zawitał w 1946 roku wraz ze swoją żoną Joanną, również nauczycielką, aby podjąć pracę w tutejszej szkole. Uczył przede wszystkim języka polskiego i rosyjskiego, historii, zajęć praktyczno-technicznych. W roku 1968 został kierownikiem szkoły, a później jej pierwszym dyrektorem.


Sylwester Kuliński (1932 - 2018)

Działał w Radzie Sołeckiej w Bułakowie, pomagał w wielu inicjatywach, jakie działy się wokół niego. Miał duże zaufanie swoich mieszkańców, którzy wybierali go do Rady Narodowej w Pogorzeli. To on wspierał inicjatywę budowy świetlicy w Bułakowie, był członkiem Komitetu Budowy Świetlicy. Od 1965 roku był aktywnym członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przez 35 lat był prezesem Koła w Bułakowie. Był również aktywnym działaczem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bułakowie.


Marian Cebulski (1927 - 2018)

Działacz społeczny, w latach 1984-1990 radny Rady Narodowej Miasta i Gminy w Krobi, a w latach 1988-1990 jej przewodniczący. Przez lata zawodowo związany z Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi, między innymi z Kombinatem PGR w Pudliszkach, gdzie pełnił funkcję głównego specjalisty ds. produkcji zwierzęcej. Zasłużył się nie tylko jak społecznik, ale również jako mąż i ojciec.

 


Alojzy Biernacki (1948 - 2018)

Mieszkaniec Czeluścina, właściciel firmy. Bliscy wspominają go, jako człowieka szlachetnego, o ogromnym i otwartym sercu dla bliźniego. Zmarł w sierpniu 2018 roku, w wieku 70 lat.

 

 


Wiktoria Sember (1926 - 2018)

Urodziła się 31.10.1926 r. Była sołtysem wsi Kromolice w latach osiemdziesiątych. Rodzina wspomina ją, jako osobę serdeczną, zawsze otwartą na ludzi i chętną do niesienia pomocy. Zmarła 6.02.2018 r.

 

 


Zdzisław Dudkowiak (1958 - 2018)

Był sołtysem Kromolic oraz radnym Rady Miejskiej w Pogorzeli dwie kadencje w latach 1998-2002 oraz 2002-2006. Działał również w straży pożarnej, był prezesem zarządu jednostki OSP w Kromolicach.

 

 


Marian Litwin (1924 - 2018)

Jeden z ostatnich żołnierzy Armii Krajowej z naszego regionu (pseudonim „Wąż), więzień polityczny, członek Plutonu Dywersyjnego „Teresa” AK Okręg Krakowski „Tekla”. Działał w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Był także członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK i Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. W grudniu 1939 roku wysiedlony wraz z całą rodziną z Ponieca do Tarnowa. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Poniecu.


Ewa Matyla (1963 - 2017)

25 listopada 2017 roku odeszła nauczycielka pępowskiej szkoły. Całe swoje życie zawodowe, od roku 1984, poświęciła właśnie tej szkole. Talent pedagogiczny wykorzystywała w pracy z dziećmi i uczniami - tymi młodszymi, z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Społeczność szkoły wspomina ją, jako niezwykle ciepłego wychowawcę, zawsze pogodną, uśmiechniętą, zatroskaną o wiedzę i dobre wychowanie.


Feliks Dudkowiak (1933 - 2018)

Zamieszkały w Szurkowie, wieloletni sołtys i radny rady narodowej, a następnie Rady Miejskiej w Poniecu. Zasłużony w ponieckiej gminie działacz społeczny i członek PSL. W czasie swojej pracy społecznej Feliks Dudkowiak był między innymi ławnikiem sądowym, sołtysem wsi Szurkowo (gmina Poniec) od 1974 do 2006 r., członkiem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szurkowie do 2005 r. Za ofiarną pracę społeczną dla dobra mieszkańców wsi i gminy Poniec otrzymał szereg wyróżnień i odznaczeń.


Zbigniew Gała (1960 - 2017)

Od urodzenia związany z Krobi, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Aktywny uczestnik zmian demokratycznych w Polsce w 1989 roku. Działał w Komitecie Obywatelskim i był przewodniczącym Zarządu Gminnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” Regionu Leszczyńskiego. Śp. Zbigniew Gała był też wieloletnim i aktywnym członkiem Rady Parafialnej w Krobi oraz pomysłodawcą wielu przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i społecznym.


Mieczysław Nowak (1938 - 2018)

Czołowy producent trzody chlewnej w kraju. Poza działalnością ściśle związaną z produkcją rolną, Mieczysław Nowak piastował wiele funkcji społecznych. Był m. in. wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej, radnym gminy Pępowo II kadencji (1994-1998), radnym powiatu gostyńskiego I i II kadencji (1998-2002, 2002-2006), wieloletnim prezesem OSP Krzyżanki. W 2003 roku otrzymał tytuł „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”.


Grażyna Gogulska (1965 - 2018)

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, kierownik Szkoły Filialnej w Wycisłowie. Jak o niej mówią koledzy nauczyciele: wspaniała koleżanka, przyjaciółka, nauczycielka i wychowawczyni. Wiele czasu i uwagi poświęcała wychowankom mającym trudności w nauce. Jako nauczyciel i wychowawca - dbała o wszystkie potrzeby uczniów, nie szczędziła sił i czasu. Starała się, aby kształcenie młodych ludzi było jak najbardziej wszechstronne. Za wyniki swojej pracy była wielokrotnie odznaczana i nagradzana. Ale największą nagrodą były szacunek i wdzięczność uczniów i współpracowników.


Jerzy Stachowiak (1959 - 2018)

Sołtys Sułkowic w latach 2015 - 2018. Zmarł 28 września 2018 r. w wieku 59 lat. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Krobi.

 

 

 


Stefan Wawrzyniak (1946 - 2018)

Urodził się w Borku Wlkp. Oprócz pracy zawodowej, wiele lat życia poświęcił pracy dla innych. W latach od 1984 - 1988 r. był radnym Miasta i Gminy Borek Wlkp. Już od najmłodszych lat interesował się sportem, co znalazło odzwierciedlenie w dorosłym życiu. Wieloletni działacz Ludowych Zespołów Sportowych. Przewodniczący Rady Miejsko-Gminnej LZS, członek Powiatowego Stowarzyszenia LZS w Gostyniu, organizator gminnych, powiatowych oraz ogólnopolskich zawodów. 

 


Zbigniew Skorupka (1952 - 2018)

Radny i jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Gminy Piaski w latach 1994 - 1998, wieloletni członek Zespołu Śpiewaczego „TĘCZA” działającego w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach. Dyrektor PUP w Gostyniu.

 

 


Stanisław Kaczmarek (1938 - 2018)

5 stycznia 2018 roku odszedł Stanisław Kaczmarek - samorządowiec i społecznik. Urodził się w Babkowicach. Całe życie zawodowe związał ze Stadniną Koni Pępowo, a po przejściu na emeryturę poświęcił się rodzinie i pracy na rzecz lokalnej społeczności. W latach 2009-2014 zasiadał w Radzie Gminy Pępowo V i VI kadencji. Zasłużył się jako działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Babkowicach.

 


Henryk Busz (1953 - 2018)

Radny Rady Miejskiej w Krobi, sołtys Sułkowic. Funkcję „ambasadora” swojego sołectwa pełnił przez osiem lat, od 2007 do 2015 roku. W 2010 zdobył zaufanie nie tylko mieszkańców swojej miejscowości, ale także innych krobian, którzy wybrali go na radnego. W 2014 roku ponownie mieszkańcy wybrali Henryka Busza do rady miejskiej. Od 2015 r. przewodniczył także miejscowej Radzie Sołeckiej.

 


Piotr Kubiak (1925 - 2017)

Jeden z najbardziej zasłużonych propagatorów biskupiańskiej kultury ludowej. Wszechstronnie utalentowany artysta ludowy, nagradzany na największych festiwalach w Polsce, zarówno jako śpiewak, jak i tancerz. Przez ponad 40 lat działał w Biskupiańskim Zespole Folklorystycznym z Domachowa i Okolic jako członek zarządu, zaś w latach 2000 - 2002 był jego kierownikiem. Nie tylko zapoczątkował odmłodzenie składu w zespole z Domachowa, ale był także inicjatorem utworzenia kapeli dudziarskiej, która później przekształciła się w działający do dziś Zespół „Młodzi Biskupianie”.


Marian Andrzejak (1948 - 2018)

Długoletni sołtys Siedmiorogowa Drugiego i prezes OSP w Siedmiorogowie. Dał się poznać jako wyjątkowo dobry i serdeczny człowiek. Urodził się w 1948 r. w Siedmiorogowie Drugim. Całe swoje życie był związany z borecką gminą. Na jej terenie ukończył szkołę i pracował. Od stycznia 1986 r. był sołtysem, sumiennie i z wielkim zaangażowaniem wypełniał tę funkcję z przerwą w latach 1999-2003, aktywnie uczestnicząc w życiu swojej społeczności. Zawsze słuchał głosu mieszkańców sołectwa.


Hieronim Przybył (zmarł w 2017)

Przez 50 lat życia związany z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Poniecu. Od 1994 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PBS w Poniecu.


Franciszek Szafraniak (1933 - 2018)

Sołtys Magdalenek od 1965 r. do 2007 r., współzałożyciel OSP Magdalenki. Zmarł 21 października 2018 r.


Florian Żuraszek (1930 - 2018)

Wieloletni prezes Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” w Krobi. Swoją funkcję pełnił od 1981 roku.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE